Serdecznie zapraszamy do udziału w 12tej konferencji ArgDiaP oraz 2giej edycji szkoły dla doktorantów IGSAR. Wydarzenia będą poświęcone rozpoznawaniu struktur argumentacyjnych w języku naturalnym.

Streszczenia wystąpień powinny zostać przesłane w formacie PDF przez stronę EasyChair do dnia 7 kwietnia 2014. Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień w ramach głównej sesji (500-700 słów) oraz w ramach sesji studenckiej (300-500 słów). Decyzja na temat akceptacji zgłoszeń zostanie przesłana do dnia 28 kwietnia 2014. Po zakończeniu konferencji prelegenci będą mogli zgłosić pełne teksty wystąpień w planowanym numerze specjalnym w argumentacyjnej serii czasopisma Studies in Logic, Grammar and Rhetoric (wyd. de Gruyter). Planuje się również publikację pełnych tekstów wystąpień z sesji studenckiej – szczegóły dotyczące miejsca publikacji zostaną podane w późniejszym terminie.

12-ta konferencja ArgDiaP i 2-ga szkoła IGSAR odbędą się w Warszawie w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Organizacja obu wydarzeń otrzymała dofinansowanie w ramach programu “Działalność Upowszechniająca Naukę” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Goście specjalni (osoby, które dotychczas potwierdziły udział)

– Prof. Fabio PaglieriIstituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, Rome (Włochy)
– Prof.  Andrea RocciIstituto di Argomentazione, Linguistica e Semiotica, Universita della Svizzera Italiana, Lugano (Szwajcaria)
– Prof. Patrick Saint-Dizier, Computational Linguistics and Logic Programming, Institut de Recherches en Informatique de Toulouse IRIT (Francja)

Ważne daty

– Zgłoszenie streszczeń:      7 kwietnia
– Informacja o akceptacji:     28 kwietnia
– Ostateczne wersje streszczeń: 5 maja
– Wczesna rejestracja:          5 maja
– Późna rejestracja:              19 maja
– Szkoła IGSAR:                   21-24 maja
– Konferencja ArgDiaP:        23-24 maja

Więcej informacji na stronie 12tej konferencji ArgDiaP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *