Organizacja ArgDiaP dostarcza platformy, która ma ułatwiać współpracę i wspierać badania argumentacji w Polsce. Została ona zainicjowana przez Katarzynę Budzyńską i Magdalenę Kacprzak w 2008 roku. Początkowo koncentrowaliśmy się przede wszystkim na prowadzeniu konferencji ArgDiaP. Spotkania okazały się przyciągać coraz szersze grono polskich badaczy argumentacji, którzy mieli okazję nawiązywać bliską współpracę zarówno między sobą jak i z naukowcami z zagranicy, biorącymi udział w konferencjach ArgDiaP.

Rosnąca społeczność skupiona wokół problematyki argumentacji w Polsce zaczęła aktywnie wspierać istniejącą działalność ArgDiaPu, jednocześnie inicjując wiele nowych aktywności. W konsekwencji, doprowadziło to do uformowania ruchu badawczego Polskiej Szkoły Argumentacji. W ostatnim czasie, pięćdziesięciu pięciu autorów (Budzyńska i in. 2014) opublikowało manifest, który określa podstawę programową Szkoły.

W kwietniu 2015 roku, organizacja ArgDiaP wypracowała strukturę organizacyjną, która ma lepiej wspierać różnorodność działań koordynowanych przez społeczność badaczy argumentacji w Polsce. Organizacja prowadzona jest przez pięć działów odpowiedzialnych za: badania naukowe, komunikację, współpracę, studia magisterskie i doktoranckie, oraz przez zarząd odpowiedzialny za koordynację, spójność i skuteczność naszych działań.