Czwarta Konferencja
ArgDiaP 2009/10
„Argumentacja i sztuczna inteligencja”
19 grudnia 2009
Warszawa, ul. Koszykowa 86, sala Senatu (s. 337), PJWSTK

 

Po sukcesie pierwszego cyklu konferencyjnego ArgDiaPu 2008/09, zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach w roku akademickim 2009/10 organizowanych przez Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych w Warszawie. Gospodarzami spotkań są dr Magdalena Kacprzak (kontakt: kacprzak (at) pjwstk.edu.pl) oraz mgr Paweł Rembelski.

Kolejna konferencja z cyklu ArgDiaP będzie poświęcona metodologii informatycznych badań nad argumentacją, ze szczególnym uwzględnieniem tych jej aspektów, które nawiązują do dziedziny sztucznej inteligencji. Wśród matematycznych, logicznych i lingwistycznych narzędzi leżących u podstaw obliczeniowych modelów argumentacji specjalne miejsce zajmują teoria gier, przetwarzanie języka naturalnego, badania korpusowe czy ontologie inżynieryjne.

Związki teorii argumentacji (TA) i sztucznej inteligencji (SI) są bardzo silne. Z jednej strony SI wpłynęła na rozwój TA poprzez dostarczenie formalnych narzędzi do analizowania, oceniania i wizualizacji argumentów. Z drugiej strony formalne modele z TA przyczyniły się do rozwoju SI w dziedzinach takich jak definiowanie semantyki dla programów logicznych, implementacja medycznych diagnostycznych systemów, badanie dialogów negocjacyjnych w systemach wieloagentowych itp. Wzajemna interakcja tych dziedzin znalazła praktyczne zastosowania, dając impuls do wykorzystania argumentacji jako istotnego elementu wnioskowań prowadzonych w dziedzinach takich jak prawo, medycyna czy elektroniczny handel.

Prelegenci:

  • Witold Kosiński, Katedra Systemów Inteligentnych, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
  • Michał Krynicki, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Zespół badawczy L3GPaweł Garbacz, Piotr Kulicki, Marek Lechniak, Robert Trypuz, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Paweł Łoziński, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska
  • Agnieszka Mykowiecka, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Szczegółowy program:

10.45 – 11.00 Magdalena Kacprzak. Otwarcie cyklu konferencyjnego ArgDiaP2009/10.

Przewodniczący sesji: Marek Porwolik
11.00 – 11.45 Witold Kosiński. Klasyfikacja, aproksymacja, wnioskowanie i  wydobywanie wiedzy z danych narzędziami sztucznej inteligencji.
12.00 – 12.45 Agnieszka Mykowiecka. Narzędzia inżynierii lingwistycznej w analizie dialogów. [streszczenie] [slajdy ]

12.45 – 14.15 przerwa obiadowa

Przewodnicząca sesji: Katarzyna Budzyńska
14.15 – 15.00 Paweł Łoziński. Maszyna wnioskująca oparta na teorii argumentacji w kontekście systemu wieloagentowego. [streszczenie]
15.15 – 16.00 Michał Krynicki. O logicznych własnościach komputerowych arytmetyk. [slajdy ]
16.15 – 17.00 Paweł Garbacz, Piotr Kulicki, Marek Lechniak, Robert Trypuz. Inżynieryjna ontologia przekonań. [streszczenie] [slajdy ]

 

Komitet organizacyjno-programowy:

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do dr Magdaleny Kacprzak na adres:

kacprzak (at) pjwstk.edu.pl