Seria w kategorii książek

ArgDiaP planuje zainicjować publikację serii książek mających upowszechniać współczesną teorię argumentacji w Polsce. Wydanie pierszych dwóch książek w tej serii ma mieć miejsce w sierpniu 2015.

  • K. Budzyńska, M. Kacprzak, A. Sawicka, O. Yaskorska (2015) Dynamika dialogów w ujęciu formalnym, Wyd. IFiS PAN
  • M. Koszowy, K. Budzyńska (2015) Strategie retoryczne, techniki komunikacyjno-poznawcze, błędy i sofizmaty, Wyd. IFiS PAN