Zarząd organizacji ArgDiaP obejmuje pięć funkcji: przewodniczącego, wice-przewodniczącego, sekretarza administracyjno-finansowego, koordynatora, oraz osoby odpowiedzialnej za współpracę. Rola przewodniczącego i wice-przewodniczącego obejmuje opracowywanie strategii dla działań ArgDiaPu jako organizacji, która ma skutecznie wspierać społeczność badaczy argumentacji w Polsce. Sekretarz jest odpowiedzialny za  kwestie związane z finansami i procesami administracyjnymi. Koordynator czuwa nad sprawną komunikacją między zarządem i wydziałami organizacji. Osoba zajmująca się współpracą wspiera proces tworzenia sieci kooperacji.

Nowy Zarząd (2020-2022):

Poprzedni skład Zarządu (2018-2020):