ARGDIAP
ARGDIAP
Argumentacja
ARGDIAP
ARGDIAP
Dialog
ARGDIAP
ARGDIAP
Perswazja

O nas

Witamy na stronie organizacji ArgDiaP - ogólnopolskiej inicjatywy poświęconej argumentacji, dialogowi i perswazji. Zainicjowana w 2008 roku, dostarcza ona platformy ułatwiającej współpracę i wspierającej badania argumentacji w Polsce, w szczególności badania Polskiej Szkoły Argumentacji. Szkoła integruje różnorodne dyscypliny i instytucje w całej Polsce, gdzie badacze zainteresowani są zrozumieniem zjawiska siły argumentu. W ostatnim czasie, pięćdziesięciu pięciu autorów (Budzyńska i in. 2014) sformułowało manifest określający podstawę programu badawczego Szkoły.

Organizacja ArgDiaP dąży do realizacji powyższych celów poprzez kilka aktywności. Przede wszystkim organizujemy wydarzenia, na których badacze argumentacji reprezentujący różne dyscypliny mają okazję do wymiany poglądów. Podstawowym wydarzeniem są konferencje ArgDiaP, które prowadzimy od 2008 roku w polsko- i angielsko-języcznych edycjach. Wspieramy inicjatywy wydawnicze takie jak seria w kategorii czasopism oraz seria w kategorii książek (która zostanie zainicjowana wkrótce), jak również specjalne numery czasopism takich jak Argumentation i Informal Logic. ArgDiaP koordynuje również działania w zakresie edukacji, takie jak szkoła doktorancka IGSAR, mające na celu wspieranie młodego pokolenia polskich badaczy.

http://link.springer.com/journal/10503/28/3/page/1

Bieżące Informacje

Nominowani do nagrody za najlepszy artykuł roku dot. argumentacji

Lista nominowanych autorów: Frank Zenker (Politechnika Warszawska) za: Yu, S., Zenker, F. (2020). Schemes, Critical Questions, and Complete Argument Evaluation. […]

Honorowi członkowie organizacji

Mamy zaszczyt ogłosić, że Chris Reed i Frans van Eemeren zgodzili się przyjąć honorowe członkostwa w organizacji ArgDiaP. Chis Reed […]

Nowy Zarząd

ArgDiaP ma nowy zarząd! Przewodniczący: Marcin Koszowy, Politechnika Warszawska, Wice-przewodniczący: Martin Hinton, Uniwersytet Łódzki.

ArgDiaP 2017: ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA PROPOZYCJI ODCZYTÓW

W dniach 25–26 października 2017 w Lublinie odbędzie się kolejna piętnasta konferencja ArgDiaP.  W przeddzień konferencji 24 października 2017 odbędą się […]

Organizacja

Zarząd organizacji ArgDiaP obejmuje pięć funkcji: przewodniczącego, wice-przewodniczącego, sekretarza administracyjno-finansowego, koordynatora, oraz osoby odpowiedzialnej za współpracę. Rola przewodniczącego i wice-przewodniczącego obejmuje opracowywanie strategii dla działań ArgDiaPu jako organizacji, która ma skutecznie wspierać społeczność badaczy argumentacji w Polsce. Sekretarz jest odpowiedzialny za kwestie związane z finansami i procesami administracyjnymi. Koordynator czuwa nad sprawną komunikacją między zarządem i wydziałami organizacji. Osoba zajmująca się współpracą wspiera proces tworzenia sieci kooperacji.
Więcej
Działalność organizacji ArgDiaP jest koordynowana przez cztery działy: nauki, komunikacji, studiów licencjackich i studiów podyplomowych. Dział naukowy odpowiedzialny jest za wspieranie najlepszych praktyk i standardów w badaniach argumentacji w Polsce. Dział komunikacji ma na celu zarządzanie skuteczną wymianą pomysłów w ramach organizacji ArgDiaP oraz wśród polskiej i międzynarodowej społeczności badaczy. Dwa działy odpowiedzialne są za wspieranie młodego pokolenia polskich uczonych -- na poziomie studiów magisterskich i doktoranckich.
Więcej
Organizacja ArgDiaP została zainicjowana przez Katarzynę Budzyńską i Magdalenę Kacprzak w 2008 roku. Inicjatywa była odpowiedzią na rosnącą potrzebę stworzenia platformy, która mogłaby ułatwić proces współpracy i wymiany myśli dla coraz liczniejszej społeczności badaczy argumentacji w Polsce. Pierwszym podjętym działaniem była polsko-języczna konferencja ArgDiaP, która odbyła się 13 grudnia 2008 roku w Warszawie. Spotkanie przyciągnęło liczne audytorium, co stanowiło zachętę do podjęcia dalszych działań. Od tego czasu, nie tylko zorganizowanych zostało więcej edycji tej konferencji, ale również zaczęto koordynować inne rodzaje działalności takie jak specjalne numery czasopisma SLGR czy szkoła dla doktorantów IGSAR.
Więcej

Nowy Zarząd (2020-2022)

Marcin Koszowy

Marcin Koszowy

Przewodniczący
Politechnika Warszawska
Martin Hinton

Martin Hinton

Wice-przewodniczący
Uniwersytet Łódzki
Tomasz Żurek

Tomasz Żurek

Sekretarz administracyjno-finansowy
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Marcin Selinger

Marcin Selinger

Koordynator
Uniwersytet Wrocławski
Michał Araszkiewicz

Michał Araszkiewicz

Współpraca
Uniwersytet Jagielloński

Działy

Magdalena Kacprzak

Magdalena Kacprzak

Dział Nauki
Politechnika Białostocka,
Piotr Kulicki

Piotr Kulicki

Dział Nauki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Kamila Dębowska-Kozłowska

Kamila Dębowska-Kozłowska

Dział Komunikacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Michał Federowicz

Michał Federowicz

Dział Studiów Magisterskich
Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk
Bartłomiej Skowron

Bartłomiej Skowron

Dział Studiów Magisterskich
Politechnika Warszawska
Paweł Łupkowski

Paweł Łupkowski

Dział Studiów Doktoranckich
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mariusz Urbański

Mariusz Urbański

Dział Studiów Doktoranckich
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Inicjatorzy

Katarzyna Budzyńska

Katarzyna Budzyńska

Magdalena Kacprzak

Magdalena Kacprzak

Członkowie honorowi

Chris Reed

Chris Reed

Frans H. van Eemeren

Frans H. van Eemeren

Wydarzenia

ArgDiaP koordynuje organizację wydarzeń, na których uczeni z różnych dyscyplin mają okazję do wymiany pomysłów. Naszą podstawową działalnoscią jest konferencja ArgDiaP organizowana od 2008 roku naprzemiennie w polsko- i angielsko-języcznych edycjach. W 2014 roku, ArgDiaP wspierał zainicjowanie cyklu warsztatów poświęconych metodologii badań argumentacji prawnej.

Publikacje

ArgDiaP koordynuje kilka inicjatyw wydawniczych, które mają na celu upowszechnienie, z jednej strony, współczesnej teorii argumentacji w Polsce, a z drugiej -- polskich badań argumentacji wśród społeczności międzynarodowej.

Edukacja

ArgDiaP ma na celu wspieranie edukacji młodego pokolenia polskich naukowców. Obecnie organizujemy szkołę doktorancką IGSAR, która poprzedza konferencje ArgDiaP.

Newsletter

Regulaminem Newslettera i Polityką Prywatności

Kontakt

Zapraszamy do kontaktowania się z nami na adres:
contact (at) argdiap.pl