11ta Konferencja ArgDiaP
“Polska Szkoła Argumentacji”
25-26 października 2013, Warszawa
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, IFiS PAN**
Sala Okrągłego Stołu (s.100)

Serdecznie zapraszamy na 11tą konferencję ArgDiaP poświęconą dyskusji nad stanem badań problematyki argumentacji i komunikacji w Polsce. Konferencja odbędzie się 25-26 października w IFiS PAN w Warszawie. Do 11 października można zgłaszać propozycje wystąpień, a do 21 października rejestrować udział (szczegóły poniżej).

Rok 2014 będzie obfitował w wydarzenia kluczowe dla rozwoju inicjatywy ArgDiaP. Przygotowany obecnie specjalny numer  czasopisma Argumentation (wyd. Springer, vol. 3 2014) ma bowiem określić podstawę programową i ustanowić międzynarodową obecność Polskiej Szkoły Argumentacji, której numer ten będzie poświęcony. Tom będzie składał się z  rozszerzonych wystąpień przedstawicieli  polskiego środowiska zaprezentowanych na  dotychczasowych międzynarodowych konferencjach ArgDiaP.

11ty ArgDiaP będzie spotkaniem katalizującym nadchodzące wydarzenia. Konferencja będzie składała się z dyskusji panelowej oraz z wystąpień wyłonionych spośród zgłoszonych streszczeń. Zarówno paneliści jak i pozostali uczestnicy ArgDiaPu, którzy wezmą udział w dyskusji nad manifestem programowym Polskiej Szkoły Argumentacji, zostaną zaproszeni do współautorstwa artykułu “Manifesto'” otwierającego przygotowywany numer specjalny Argumentation.

Organizatorem spotkania jest Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Gospodarzem jest zespół badawczy formalnej retoryki stosowanej ZeBRaS.

Rejestracja

Uczestnictwo w 11tej konferencji ArgDiaP jest bezpłatne, jednak ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa, przesyłając do dnia 21 października mail do Pani Anny Sawickiej na adres: asawicka (at) pjwstk.edu.pl.

Paneliści

Szczegółowy program

PIĄTEK, 25 października

11.20 – 11.40 Otwarcie
11.40 – 13.10 Referaty – przewodniczący sesji: Michał Araszkiewicz & Marcin Selinger

11.40 – 11.50

11.55 – 12.05

12.10 – 12.20

12.25 – 12.35

12.40 – 12.50

12.55 – 13.05

13.10 – 13.20

Piotr Lewiński (Zakład Językoznawstwa Stosowanego, IFP UWr) Obiekty ideologiczne w argumentacji aksjologicznej
Agnieszka Sowińska (Wydział Filologiczny UMK) Krytyczna analiza wartości w dyskursie politycznym na przykładzie “wolności” w raportach o stanie państwa prezydenta Busha
Maciej Kielar (Zakład Pragmatyki Języka Angielskiego UAM) Dyskursywne konstruowanie wartości „Wielkiego Rozszerzenia” Unii Europejskie w prasie brytyjskiej z roku 2004
Tomasz Żurek (Instytut Informatyki UMCS) & Michał Araszkiewicz (Katedra Teorii Prawa, Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów UJ) Modelowanie interpretacji teleologicznej
Anna Sawicka (Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych) & Magdalena Kacprzak (Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka & PJWSTK) System do rozpoznawania błędów formalnych w dialogu
Jolanta Rytel (Instytut Psychologii UKSW) Funkcje argumentowania w dziecięcym dyskursie narracyjnym
Łukasz Jochemczyk & Janina Pietrzak (Katedra Psychologii Społecznej UW) Dynamika i struktura argumentacji w negocjacjach

13.25 – 15.00 Przerwa obiadowa

15.00 – 15.10 Głos organizatorów – przewodniczący sesji: Marcin Koszowy

Katarzyna Budzyńska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) & Krzysztof Szymanek (Katedra Logiki i Metodologii UŚ) Siła Argumentu: Racja, Zaufanie i Poznanie
Michał Araszkiewicz (Katedra Teorii Prawa UJ, Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów UJ) & Marcin Koszowy (Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki UwB) Źródła badań Polskiej Szkoły Argumentacji

15.10 – 16.45 Dyskusja panelowa – przewodnicząca sesji: Katarzyna Budzyńska

Andrzej Grabowski (Katedra Teorii Prawa & Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów UJ) Z punktu widzenia teorii prawa
Jakub Z. Lichański (Instytut Polonistyki Stosowanej UW & Polskie Towarzystwo Retoryczne) Retoryka – Teoria dowodzenia z przesłanek niepewnych
Marek Smolak (Katedra Teorii i Filozofii Prawa UAM) Wkład poznańskiej szkoły teorii prawa w rozwój argumentacji i rozumowań prawniczych
Tomasz Stawecki (Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie UW) Poszerzając perspektywy badawcze bez próby zajmowania się wszystkim
Maria Załęska (Wydział Neofilologii UW & Polskie Towarzystwo Retoryczne) Retoryka jako modus convivendi: rozum praktyczny w działaniu

16.45 – 17.00 Podsumowanie pierwszego dnia obrad

SOBOTA, 26 października

10.30 – 10.45 Otwarcie
10.45 – 12.15 Referaty – przewodniczący sesji: Mariusz Urbański & Krzysztof Szymanek

10.45 – 10.55

11.00 – 11.10
11.15 – 11.25
11.30
 – 11.40

11.45 – 11.55

12.00 – 12.10

Krzysztof A. Wieczorek (Zakład Logiki i Metodologii UŚ) Argumentacja – między logiką a psychologią
Konrad Zdanowski (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UKSW) Jak stosować błędne koło?
Marcin Dziubiński (Instytut Informatyki UW) Teoria gier i argumentacja
Piotr Kulicki (Katedra Podstaw Informatyki KUL) & Robert Trypuz (Katedra Logiki, Wydział Filozofii KUL) Argumentacja w naukach eksperymentalnych
Robert Kublikowski (Katedra Metodologii Nauk, Wydział Filozofii KUL) Wnioskowanie, znaczenie, normatywność
Joanna K. Skulska (Instytut Organizacji i Zarządzania WAT) Wykorzystanie teorii schematów argumentacji Douglasa Waltona do badania dyskursu politycznego w Polsce

12.15 – 13.45 Przerwa obiadowa

13.45 – 14.45 Referaty – przewodniczący sesji: Maciej Witek & Kamila Dębowska-Kozłowska

13.45 – 13.55

14.00 – 14.10

14.15 – 14.25

14.30 – 14.40

Małgorzata Sokół (Wydział Filologiczny USz) O znaczeniu zdań pytających w akademickim dyskursie elektronicznym
Anna Kuzio (Instytut Neofilologii UZ) Wpływ różnic kulturowych na styl komunikacji w dyskursie perswazyjno-manipulacyjnym: analiza kontrastywna na przykładzie języka polskiego i angielskiego
Justyna Tomczyk, Deliberacja jako forma argumentacji w procesie budowania sfery publicznej i społeczeństwa obywatelskiego
Ewa Wasilewska-Kamińska (Wydział Pedagogiczny UW), Wzmacnianie transferu umiejętności myślenia krytycznego i argumentacji na konteksty pozauniwersyteckie

14.45 – 15.15 Przerwa kawowa

15.15 – 15.30 Głos organizatorów – przewodnicząca sesji: Magdalena Kacprzak


Maciej Witek (Instytut Filozofii USz) & Mariusz Urbański (Instytut Psychologii UAM) Program metodologiczny dla podejścia interdyscyplinarnego
Kamila Dębowska-Kozłowska (Zakład Pragmatyki Języka Angielskiego UAM) & Marcin Selinger (Katedra Logiki i Metodologii Nauk UWr) Tematyka badań w Polskiej Szkole Argumentacji
Magdalena Kacprzak (Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka & PJWSTK) & Olena Yaskorska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) Organizacja i infrastruktura dla działalności Szkoły

15.30 – 17.15 Dyskusja panelowa – przewodnicząca sesji: Katarzyna Budzyńska

Barbara Bogołębska (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ) Perswazja i argumentacja a retoryka stosowana-dziennikarska /stylistyka,genologia,kompozycja,topika/
Michał Federowicz (Instytut Badań Edukacyjnych PAN & IFiS PAN) Rozumowanie – samodzielne i krytyczne myślenie
Paweł Kawalec (Katedra Metodologii Filozofii KUL & Komitet Naukoznawstwa PAN) Bayesowska ewaluatywna teoria argumentacji
Witold Marciszewski (Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki UwB) Konkretofobia i głód sensacji jako czynniki asercjotwórcze
Piotr Stalmaszczyk (Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego UŁ) Interdyscyplinarność w badaniach nad językiem i argumentacją: ograniczenia i możliwości

17.15 – 17.30 Podsumowanie konferencji

Ważne daty

– Zgłoszenie streszczeń:            9 październik godz. 12:00, 11 październik [PRZEDŁUŻONY TERMIN]
– Informacja o akceptacji:         11 październik 11-12 październik
– Rejestracja uczestnictwa:      18 październik 21 październik
– Konferencja ArgDiaP:            25-26 październik 2013


Komitet organizacyjno-programowy

** Wskazówki dotyczące dojazdu

Dojazd z lotniska Warszawa-Chopin:

Dojazd z dworca centralnego:

  • autobusem 175 w kierunku pl. Piłsudskiego; przystanek docelowy “Uniwersytet 02” w al. Krakowskie Przedmieście (czas przejazdu: około 15-20 min)
  • mapa dojazdu

Dojście z przystanku autobusowego “Uniwersytet 02” w al. Krakowskie Przedmieście (m.in. przystanek autobusu linii 175 w kierunku pl. Piłsudskiego) do Pałacu Staszica:

  • po wyjściu z autobusu należy skierować się w prawą stronę i przejść około 100 metrów wzdłuż ulicy w przeciwnym kierunku do kierunku jazdy autobusu, mijając po drodze pomnik Kopernika
  • mapa dojścia