4ty IGSAR:
Interdisciplinary Graduate School on Argumentation and Rhetoric

Warsztaty z argumentacji i krytycznego myślenia:
“Argumentacja na lekcjach języka polskiego i matematyki

jako sposób rozwijania umiejętności złożonych”
  25 listopada 2015 (godz. 8.30 – 11.30)
Instytut Informatyki, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Budynek Instytutu Informatyki, sala 111 – część główna oraz sala 212, ul. Akademicka 9, Lublin
Mapka

Głównym założeniem zajęć z uczniami jest połączenie warsztatów z debatą edukacyjną „Argumentacja jako narzędzie porządkowania świata. Perspektywa edukacyjna”, która odbędzie się w pierwszym dniu konferencji ArgDiaP 2017. Z tego względu grupa uczestników konferencji weźmie udział w warsztatach z młodzieżą w roli obserwatorów.

Opis zajęć: Warsztaty będą prowadzone wspólnie przez polonistów i matematyków. Zajęcia obejmują uczniów klasy czwartej, piątej i drugiej gimnazjum, którzy zostaną postawieni wobec tak samo brzmiących zadań. Uczniowie będą pracowali w podgrupach rówieśniczych, ale po każdym etapie warsztatów osoby prowadzące będą animowały wymianę zdań i doświadczeń w rozwiązywaniu konkretnego problemu i sposobie uzasadniania swojej drogi rozumowania.

Zadania dla uczniów są zaprojektowane specjalnie na tę okazję i mają na celu pokazać, że po pierwsze zdolności argumentacyjne są czymś naturalnym dla dziecka, tyle że dokonują się na różnych poziomach w zależności od wieku, po drugie — posiadają elementy wspólne dla dzieci w rożnym wieku, po trzecie i najważniejsze, że argumentacja – również ta naturalnie zdroworozsądkowa – prowadzi do rozwijania umiejętności rozumowania matematycznego, a także umiejętności interpretacji tekstu kultury.

Chcemy także pokazać pewne elementy wspólne rozumowania matematycznego i rozumowania rozwijanego w interpretacji tekstu na języku polskim. W warsztatach wszyscy uczestniczą razem, zaczynają matematycy, kontynuują poloniści. Dyskusje i całe doświadczenie są wspólne.

Warsztaty organizuje Instytut Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a patronat nad nimi objęła Graduate School for Social Research (GSSR) IFiS PAN i Akademia Młodych Uczonych i Artystów.

http://www.umcs.pl/pl/ouniwersytecie.htm
http://www.css.edu.pl/polski/

Ramowy program warsztatów

8:30 – 8:50 Wprowadzenie do warsztatów w dwóch osobnych grupach: młodzieży uczestniczącej w warsztatach oraz dorosłych obserwatorów
8:50 – 9:00 Przejście grupy dorosłych do grupy młodzieży
9:00 – 10:00 Część matematyczna – rozwiązanie dwóch zadań wraz z dyskusją w trakcie i po rozwiązaniu każdego z nich
10:00 – 10:15 Przerwa relaksująca
10:15 – 11:15 Część polonistyczna – rozwiązanie jednego zadania wraz z dyskusją w trakcie i po rozwiązaniu
11:15 -11:30 Podsumowanie obu części – adresowane głównie do młodzieży rozwiązującej zadania – mające na celu pokazanie cech wspólnych i specyficznych dla każdej dziedziny
Przygotowanie i prowadzenie zajęć

  • Kinga Białek, Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
  • Krzysztof Biedrzycki, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
  • Michał Federowicz, Szkoła Nauk Społecznych IFiS PAN
  • Marcin Karpiński, Pracownia Matematyki w Stowarzyszeniu ROZWIŃ SIĘ & Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
  • Magdalena Swat, Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
  • Małgorzata Zambrowska, Pracownia Matematyki w Stowarzyszeniu ROZWIŃ SIĘ & Akademia Pedagogiki Specjalnej

Zamysł wspólnych warsztatów dla różnych dziedzin w znacznej mierze czerpie z dorobku badawczego projektu „Entuzjaści Edukacji” zrealizowanego w latach 2009-2015 w Instytucie Badań Edukacyjnych, w tym Pracowni Języka Polskiego i Pracowni Matematyki działających wówczas w IBE, które współtworzyli pomysłodawcy warsztatów.

Komitet organizacyjno-programowy warsztatów