Numery specjalne czasopism

ArgDiaP redaguje wydania specjalnych numerów czasopism. W 2014 roku, zredagowaliśmy numer czasopisma Argumentation, który położył podwaliny programu badawczego Polskiej Szkoły Argumentacji.