7-8 września 2016, Poznań
Zakład Logiki i Kognitywistyki,
Instytut Psychologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

W ostatnich latach staliśmy się świadkami kognitywnego zwrotu w logice. Rezultatem tych zmian jest włączenie do jej trzonu pewnych obszarów badawczych z zakresu kognitywistyki, psychologii i informatyki. W efekcie, logika zyskała możliwość modelowania rzeczywistych aktywności kognitywnych. Zwrot ten nie prowadzi do rywalizacji z logiką matematyczną — wręcz przeciwnie — stanowi kolejny krok w rozwoju logiki. Przypomina nam również o tym, że przez wiele wieków logika znajdowała się w bliskiej i naturalnej relacji z nauką o faktycznych procesach rozumowania.

Cykl wydarzeń Poznań Reasoning Week, składający się z trzech konferencji, dąży do stworzenia platformy do spotkania i dyskusji między ekspertami z różnych dziedzin, których badania koncentrują się na procesach rozumowania i ich modelowaniu z trzech perspektyw:

Wydarzenia odbędą się w Poznaniu w Instytucie Psychologii Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Autorzy referatów zaprezentowanych na 14tej edycji konferencji ArgDiaP zostaną zaproszeni do zgłoszenia pełnych tekstów wystąpień w postaci artykułów, które po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w specjalnym numerze czasopisma Logic and Logical Philosophy.

                     https://amu.edu.pl/

Zaproszeni wykładowcy

Ważne daty

– Zgłaszanie streszczeń: 30 czerwca 2016
– Informacja o akceptacji: 22 lipca 2016

– Konferencja ArgDiaP: 7-8 września 2016

Komitet programowy konferencji
Komitet organizacyjny konferencji

Więcej informacji można znaleźć w języku angielskim tutaj.