Seria w kategorii czasopism

W 2009, ArgDiaP zainicjował serię numerów specjalnych poświęconych argumentacji, które zostały opublikowane w czasopiśmie Studies in Logic, Grammar and Rhetoric (SLGR). Czasopismo SLGR publikowane jest z pełnym dostępem (Open Access) i wszystkie artukuły są dostępne do ściągnięcia za darmo.