13ta Konferencja ArgDiaP
Siła argumentu: racja, przekonanie, konsensus”
20-21 listopada 2015 (piątek-sobota)
Uniwersytet Wrocławski
pl. Nankiera 15, Sala Nehringa (Wydział Filologiczny)

Ocena siły argumentów jest centralnym zagadnieniem badań nad argumentacją. Konferencja poświęcona będzie szeroko rozumianym racjonalnym aspektom tego zagadnienia, wyznaczonym zarówno przez różne dyscypliny naukowe, jak i przez różne podejścia stosowane w ramach tej samej dyscypliny.

Celem konferencji jest ustalenie wątków, wokół których mogłaby się krystalizować spójna metodologia służąca integracji badań nad argumentacją prowadzonych w Polsce i na świecie. Dlatego istotnym punktem programu będzie debata panelowa, w trakcie której dojdzie do konfrontacji najważniejszych stanowisk w sprawie siły argumentów. Stanowiska te zostaną wyłonione na podstawie sondażu przeprowadzonego wcześniej wśród badaczy argumentacji, zwłaszcza uczestników konferencji.

Konferencja wraz z debatą panelową pomyślana jest jako element szerszej dyskusji nad programowymi podstawami Polskiej Szkoły Argumentacji, zainicjowanej w 2013 r. w Warszawie na jedenastym spotkaniu z cyklu ArgDiaP. Pierwsze rezultaty tej dyskusji zawiera artykuł „The Polish School of Argumentation: A Manifesto”, podpisany przez 55 polskich uczonych.

W przeddzień konferencji 19 listopada 2015 zostaną odbędzie się 3ci IGSAR: warsztaty z zakresu argumentacji i krytycznego myślenia dla uczniów szkół średnich, studentów wszystkich kierunków oraz doktorantów. Warsztaty poprowadzą członkowie projektu Porządne Myślenie realizowanego przez Akademię Młodych Uczonych i Artystów. Organizatorami konferencji są: Katedra Logiki i Metodologii Nauk, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet Wrocławski, oraz Fundacja Arete.

Zaproszeni wykładowcy

Szczegółowy program 

PIĄTEK, 20 listopada 2015

8.45 – 9.00   Otwarcie konferencji

9.00 – 12.40 Sesja przedpołudniowa (przewodniczący: Piotr Lewiński)

9.00 – 9.45  Janusz Czelakowski (UO): Działania a rozumowania niemonotoniczne 

 9.45 – 10.05  Marek Magdziak (UWr): Wybrane logiczne aspekty argumentacji etycznej
10.05 – 10.25 Krzysztof A. Wieczorek (UŚ): Brakujące elementy argumentów
10.25 – 11.00 przerwa kawowa
11.00 -11.20 Katarzyna Budzyńska (IFiS PAN, University of Dundee): Empiryczne metody identyfikacji strategii dialogowych na przykładzie mediacji
11.20 – 11.40 Barbara Konat (University of Dundee)Spór i konsensus w internetowej debacie e-Rulemaking
11.40 – 12.00 Marcin Koszowy (UwB): Argumentum ad verecundiam i argumentum ad ignorantiam jako struktury etotyczne
12.00 – 12.20 Paweł Łupkowski, Mariusz Urbański, Katarzyna Paluszkiewicz, Oliwia Ignaszak, Natalia Maryniaczyk, Joanna Urbańska (UAM): ERC – korpus rozumowań erotetycznych
12.20 – 12.40 Kamil Piętak, Andrzej Dymara, Mariusz Brudny, Krzysztof Ciombor (AGH): Wizualizacja toku rozumowania przy pomocy drzew argumentów i diagramów Wigmore’a w aplikacji Santree

13.00 – 14.00  przerwa obiadowa 

14.00 – 15.00 Zwiedzanie sal muzealnych UWr (z wejściem do Auli Leopoldina i na Wieżę Matematyczną)

15.00 – 18.15 Sesja popołudniowa (przewodnicząca: Katarzyna Budzyńska)

15.00 – 15.20 Irena Trzcieniecka-Schneider (UR-Kraków): Przegląd argumentacji w polskich współczesnych podręcznikach szkolnych różnych przedmiotów
15.20 – 15.40 Jolanta Rytel (UKSW): „Słowo, które potrafi przekonać”: Co uczniowie wiedzą na temat znaczenia terminów „argument” i „kontrargument”
 
15.40 – 16.10 przerwa kawowa
 
16.10 – 16.30 Krzysztof Szymanek (UŚ): Co to jest dobry argument – omówienie sondażu: wyniki do ściągnięcia
16.30 – 18.30 Dyskusja panelowa

SOBOTA, 21 listopada 2015

9.00 – 12.40 Sesja przedpołudniowa (przewodniczący: Michał Araszkiewicz)

9.00 – 9.45   Andrzej Grabowski (UJ): Domniemania prawnicze w argumentacji prawniczej

9.45 – 10.05  Michał Stambulski (UWr): Argument z domniemania niewinności w procesie karnym
10.05 – 10.25 Michał Paździora (UWr): Argument z doświadczenia życiowego, czyli co każdy wiedzieć powinien

10.25 – 11.00 przerwa kawowa

11.00 – 11.20 Maciej Pichlak (UWr): Specyfika argumentowania poprzez analogię w obrębie argumentacji prawniczej 
11.20 – 11.40 Anna Ibek (AFM-Kraków): Zasady rozumowań prawidłowych w sądowej argumentacji dowodowej
11.40 – 12.00 Katarzyna Adamczyk (UJ): Wypowiedzi nieprecyzyjne – analiza językowych operatorów niejasności i wybranych błędów wieloznaczności w procesie argumentacji.
12.00 – 12.20 Magdalena Ryszka-Kurczab (UP-Kraków): Specyfika argumentacji retorycznej
12.20  – 12.40 Piotr Lewiński (UWr): Argumentacja estetyczna w krytyce sztuki. Studium przypadku: sztuka Krzysztofa Garbaczewskiego pt. „Kronos”, Teatr Polski, Wrocław

13.00 – 14.15  przerwa obiadowa

Sesja popołudniowa (przewodnicząca: Magdalena Kacprzak)

1430 Jerzy Pogonowski (UAM): O błądzeniu w matematyce

15.15 – 15.35 Andrzej Kisielewicz (UWr): O ograniczonej roli logiki formalnej w argumentacji
15.35 – 15.55 Marcin Selinger (UWr): Formalna struktura rozumowań

15.55 – 16.30 przerwa kawowa

16.30 – 16.50 Krzysztof Szlachcic (UWr): Odniesienia do wartości poznawczych jako argument przy uznawaniu tez metodologii nauk empirycznych. Z historii debat nad konwencjonalizmem
16.50 – 17.10 Bartłomiej Skowron (PW, UPJPII): O ułomności argumentu regressus ad infinitum w rozważaniach ontologicznych
17.10 – 17.30 Mateusz Kotowski (PWr): Jak uczynić nasze argumenty jasnymi: o zaletach modelu argumentacji S.E. Toulmina
17.30 – 17.50 Krzysztof Szymanek (US): Teorie spiskowe a krytyczne myślenie
17.50 – 18.10 zamknięcie konferencji

*** KSIĘGA STRESZCZEŃ (do ściągnięcia w formacie pdf)***

Zgłoszenia i rejestracja

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji wszystkich zainteresowanych problematyką argumentacji. Zgłoszenia przyjmujemy do 1 października 2015 za pośrednictwem systemu EasyChair poprzez stronę:

https://easychair.org/conferences/?conf=argdiap2015

Jednostroni­cowe streszczenia proponowanych odczytów nie powinny przekraczać 3000 znaków. Do 20 października 2015 będzie trwał proces recenzyjny, a decyzję w sprawie zgłoszonego odczytu wyślemy na wskazany adres e-mail.

W celu rejestracji uczestnictwa należy wnieść opłatę na konto konferencji:

Fundacja Arete
Alior Bank: 84-2490-0005-0000-4530-3079-5294

Prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika w tytule wpłaty. Do 30 października 2015 opłata konferencyjna wynosi 100 zł (wczesna wpłata). Po tym terminie opłata będzie wynosić 150 zł (późna wpłata). Ostateczny termin dokonania opłaty i rejestracji upływa 15 listopada 2015. W sprawie rachunków będziemy pisać na adres e-mail podany w systemie EasyChair. Dlatego osoby, które nie będą wygłaszać referatów, prosimy, by oprócz dokonania przelewu potwierdziły swoje uczestnictwo, pisząc na adres marcisel (at) uni.wroc.pl. W razie pytań dotyczących opłaty i rachunków prosimy o kontakt z Fundacją Arete na adres szachniewicz (at) gmail.com

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w warsztatach prosimy przesyłać na adres: bartlomiej.skowron (at) gmail.com w terminie do 1 października 2015. Ilość miejsc jest ograniczona.

Tematyka referatów

Prosimy o przygotowywanie odczytów, których tematyka dotyczyłaby następujących zagadnień:

 • modele struktury i ewaluacji argumentów;
 • metody ewaluacji a siła logiczna argumentów;
 • problem błędu w argumentacji;
 • argumentacja filozoficzna;
 • argumentacja w naukach szczegółowych (formalnych, ścisłych, humanistycznych, społecznych);
 • poznawcza funkcja argumentacji, kognitywne modele argumentacji;
 • pragmatyka dialogu argumentacyjnego;
 • efektywność perswazyjna komunikatu argumentacyjnego;
 • argumentacja a krytyczne myślenie;
 • argumentacja prawnicza;
 • konsensualna efektywność dialogu argumentacyjnego;
 • społeczne i polityczne uwarunkowania czynności argumentacyjnych;
 • lingwistyczne uwarunkowania czynności argumentacyjnych;
 • retoryczne modele argumentacji;
 • modele argumentacyjne w sztucznej inteligencji;
 • argumentacja w etyce i argumentacja medyczna;
 • metodologiczne aspekty badań nad argumentacją;
 • interdyscyplinarne projekty badawcze dotyczące argumentacji.


Ważne daty

– Zgłaszanie streszczeń: 1 października 2015
– Informacja o akceptacji: 20 października 2015
– Termin rejestracji (wczesna wpłata): 1 listopada 2015
– Termin zgłaszania udziału i rejestracji (późna wpłata): 15 listopada 2015 

– Warsztaty krytyczno-logiczne: 19 listopada 2015
– Konferencja ArgDiaP: 20-21 listopada 2015 (piątek-sobota)

Komitet programowy konferencji
Komitet organizacyjny konferencji

Komitet organizacyjny warsztatów IGSAR


**Miejsce konferencji i dojazd 

Konferencja odbędzie się w Sali Nehringa, w budynku Instytutu Filologii Polskiej UWr, pl. Nankiera 12. Dojazd z dworca PKP tramwajami linii 8, 9 (przystanek ul. Peronowa) lub 11 (przystanek ul. Piłsudskiego) w kierunku centrum miasta (ok. 5 min., trzy przystanki). Dojazd z lotniska do centrum miasta i do dworca PKP autobusem linii 406.

Miejsce konferencji na mapie: