Działalność organizacji ArgDiaP jest koordynowana przez cztery działy: nauki, komunikacji, studiów licencjackich i studiów podyplomowych. Dział naukowy odpowiedzialny jest za wspieranie najlepszych praktyk i standardów w badaniach argumentacji w Polsce. Dział komunikacji ma na celu zarządzanie skuteczną wymianą pomysłów w ramach organizacji ArgDiaP oraz wśród polskiej i międzynarodowej społeczności badaczy. Dwa działy odpowiedzialne są za wspieranie młodego pokolenia polskich uczonych — na poziomie studiów magisterskich i doktoranckich.

Osoby odpowiedzialne: