Mamy zaszczyt ogłosić, że Chris Reed i Frans van Eemeren zgodzili się przyjąć honorowe członkostwa w organizacji ArgDiaP.

Chis Reed jest profesorem informatyki i filozofii na Uniwersytecie w Dundee w Szkocji, gdzie kieruje Centre for Argument Technology. Od dwóch dekad zajmuje się zagadnieniami z teorii argumentacji i sztucznej inteligencji oraz specjalizuje się w teorii, praktyce i komercjalizacji technologii z tego zakresu. Chris odegrał również kluczową rolę w opracowaniu Argument Interchange Format, międzynarodowego standardu pracy obliczeniowej w tej dziedzinie; stoi na czele zespołów inżynieryjnych stojących za Argument Web; jest też redaktorem-założycielem Journal of Argument & Computation. Przedstawia również dowody różnym komisjom w parlamencie, a jego wystąpienia w mediach i pisma dotarły do ponad 30 milionów widzów i czytelników.

Frans van Eemeren jest emerytowanym profesorem na Wydziale Komunikacji Głosowej, Teorii Argumentacji i Retoryki Uniwersytetu w Amsterdamie. Jest profesorem gościnnym na Uniwersytecie w Leiden. Jego zainteresowania badawcze obejmują teorię argumentacji oraz retoryczną i dialektyczną analizę dyskursu argumentatywnego. Jest (współ-)autorem około pięćdziesięciu publikacji książkowych wraz z dużą liczbą artykułów i rozdziałów w książkach. Frans van Eemeren jest wybitnym naukowcem National Communication Association of the United States, profesorem Fulbrighta, laureatem różnych nagród naukowych, przewodniczącym International Society for the Study of Argumentation (ISSA) i redaktorem naczelnym czasopisma Argumentation, Springer’s Argumentation Library i serii książek Johna Benjamina Argumentation in Context.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *