Trzecia Konferencja

ArgDiaP 2008/09

„Dynamika dialogu i perswazji”

20 czerwca 2009

Warszawa, ul. Dewajtis 5sala 217 w Starym Budynku UKSW

Ostatnie w roku akademickim 2008/09 spotkanie cyklu ArgDiaP poświęcone będzie dynamice dialogu i perswazji. W szczególności, interesować nas będą czynniki, które stanowią przyczyny zmian zachodzących w tych procesach. Do tych czynników można niewątpliwie zaliczyć konflikt opinii, intencję wpływania na inne osoby czy też akty mowy. Chcielibyśmy również poruszyć kwestię konstruowania i przebiegu dialogu oraz perswazji, kwestię miejsca argumentacji w tych procesach, jak również innych zjawisk charakterystycznych dla obu procesów.

Prelegenci:

Szczegółowy program:11.00 – 11.15 Katarzyna Budzyńska. Otwarcie [slajdy]

Przewodnicząca sesji: Wanda Kamińska
11.15 – 12.15 Jakub Lichański. Dialog: wprowadzenie do techniki retorycznej [slajdy]
12.15 – 12.30 przerwa
12.30 – 13.30 Marcin Koszowy. „Teorie sofizmatów”: skuteczność argumentacji i poprawność rozumowań [streszczenie] [slajdy]

13.30 – 14.45 przerwa obiadowa

Przewodniczący sesji: Marek Porwolik
14.45 – 15.45 Katarzyna Budzyńska, Kamila Dębowska. Dynamika dialogu [slajdy]
15.45 – 16.00 przerwa
16.00 – 17.00 Magdalena Kacprzak, Paweł Rembelski. Dynamika perswazji [streszczenie]  [slajdy]

Komitet organizacyjno-programowy: