Szkoła IGSAR

Od 2013, ArgDiaP organizuje kursy w ramach szkoły IGSAR: Interdisciplinary (under-)Graduate School on Argumentation and RhetoricSzkoły IGSAR organizowane przy angielskojęzycznych konferencjach ArgDiaP adresowane są do doktorantów oraz studentów studiów licencjackich i magisterskich, natomiast szkoły IGSAR organizowane przy polskojęzycznych konferencjach adresowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazalnych oraz liceów.