Organizacja ArgDiaP została zainicjowana przez Katarzynę Budzyńską i Magdalenę Kacprzak w 2008 roku. Inicjatywa była odpowiedzią na rosnącą potrzebę stworzenia platformy, która mogłaby ułatwić proces współpracy i wymiany myśli dla coraz liczniejszej społeczności badaczy argumentacji w Polsce. Pierwszym podjętym działaniem była polsko-języczna konferencja ArgDiaP, która odbyła się 13 grudnia 2008 roku w Warszawie. Spotkanie przyciągnęło liczne audytorium, co stanowiło zachętę do podjęcia dalszych działań. Od tego czasu, nie tylko zorganizowanych zostało więcej edycji tej konferencji, ale również zaczęto koordynować inne rodzaje działalności takie jak specjalne numery czasopisma SLGR czy szkoła dla doktorantów IGSAR.

Krótkie biogramy:

Katarzyna Budzyńska jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Administracji i Nauk  Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz honorary lecturer w School of Computing na uniwersytecie w Dundee (Wielka Brytania). Jest ona członkiem grupy badawczej ARG-tech, oraz prowadzi grupę badawczą Laboratory of The New Ethos. Budzyńska jest autorką i współautorką ponad 50 publikacji w tym 12 artykułów opublikowanych w międzynarodowych czasopismach takich jak Fundamenta Informaticae i Synthese. Jej badania zostały dofinansowane w kwocie 1,6 mln zł przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, szwajcarski program Sciex oraz brytyjskie programyTechnology Strategy Board (TSB) i Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC). Budzyńska jest recenzentem w międzynarodowych czasopismach i na konferencjach, takich jak Journal of Logic, Language and InformationArgumentationArgument and Computation; i COMMA; współorganizowała 14 konferencjioraz została zaproszona do wygłoszenia 10 wykładów i 5 kursów w międzynarodwych szkołach doktoranckich.

Magdalena Kacprzak zajmuje się problemem modelowania procesów kognitywnych w systemach sztucznej inteligencji, w ostatnich latach skupiając się na głównie na procesach argumentacji, dialogu i perswazji. Jej dorobek badawczy obejmuje ponad 50 artykułów napisanych głównie w języku angielskim i opublikowanych w wielu międzynarodowych czasopismach, z których najważniejsze to Fundamenta InformaticaeStudies in Logic, Grammar and RhetoricStudia Semiotyczne; czy Synthese. Jest także współautorem dwóch książek będących pomocą dydaktyczną dla nauczycieli i studentów. Jej badania zostały dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych oraz Departament Badań Naukowych Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych (ang. Office of Naval Research). Kacprzak była członkiem komitetów organizacyjnych i programowych polskich i międzynarodowych konferencji takich jak: Forum Informatyki Teoretycznej FIT2001, Argumentacja i racjonalna zmiana przekonań ARZP2009, Concurrency Specification and Programming CS&P2011. Była recenzentem prac na wielu międzynarodowych konferencjach w tym: Concurrency Specification and Programming CS&P, Computational Logic in Multi-Agent Systems CLIMA, European Workshop on Multi-Agent Systems EUMAS, Formal Approaches to Multi-Agent Systems FAMAS oraz prac zgłaszanych do czasopism, między innymi do Fundamenta Informaticae.