Pierwsze Międzynarodowe Warsztaty
Metodologii Badań Argumentacji Prawniczej
 (
MET-ARG 2014)
przy konferencji
The 27th International Conference on
 Legal Knowledge and Information Systems w Krakowie
10 grudnia 2014, Kraków
MET-ARG odbędą się w połączeniu z warsztatami CMNA 14
i są organizowane pod patronatem organizacji ArgDiaP

 

Dotychczasowe badania argumentacji prawniczej zaowocowały szerokim spektrum koncepcji, metod i modeli pozwalających opisać to wielowymiarowe zjawisko. Pomimo tego, że wiele z tych różnorodnych narzędzi zostało rozwinięte na bardzo wysokim poziomie, stosunkowo mało uwagi zostało poświęcone dyskusji o podstawach metodologicznych tychże badań, tym bardziej, że wywodziły się one z różnych dyscyplin i tradycji: teorii prawa, filozofii, logiki, informatyki i sztucznej inteligencji. Celem warsztatów jest stworzenie platformy do wymiany idei dotyczących metodologii badań argumentacji prawniczej z trzech perspektyw: teorii prawa, teorii argumentacji i sztucznej inteligencji. Uważamy, że wzajemna inspiracja i współpraca między badaczami z tych trzech dziedzin jest niezbędna do tworzenia lepszych i bardziej znaczących z naukowego punktu widzenia modeli argumentacji.

Serdecznie też zapraszamy i gorąco zachęcamy wszystkich uczestników warsztatów MET-ARG do skorzystania z możliwości wzięcia udziału w warsztatach 14th Computational Models of Natural Argument (CMNA) (rejestracja uczestnictwa w MET-ARG umożliwia udział w 14 CMNA bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat; obydwa wydarzenia odbędą się tego samego dnia). Jednym z kluczowych tematów poruszanych w ramach spotkań z cyklu CMNA są metody badań nad argumentacją wyrażaną w języku naturalnym. Ponieważ tematyka ta stanowi również istotny punkt wyjścia badań nad argumentacją prawniczą, warsztaty CMNA niewątpliwie okażą się interesujące dla uczestników MET-ARG. Warsztaty CMNA są organizowane od roku 2001 przez prof. Florianę Grasso (University of Liverpool, Wielka Brytania), prof. Nancy Green (University of North Carolina at Greensboro, USA) i prof. Chrisa Reeda (University of Dundee, Wielka Brytania) i są uznane w międzynarodowym środowisku teoretyków argumentacji za jedne z najważniejszych spotkań poświęconych argumentacji przeprowadzanej w naturalnych kontekstach komunikacyjnych oraz technologiom służącym do eksploracji i reprezentacji argumentacji. Dotychczasowe warsztaty odbyły się m.in. w Hyderabadzie (Indie), Lizbonie (Portugalia), Pasadenie (USA), Patras (Grecja) oraz San Francisco (USA) (więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.cmna.info/).

Więcej informacji można znaleźć: TUTAJ (informacje dostępne w języku angielskim).

Wykłady

 • Kevin Ashley (University of Pittsburgh, USA), Automatically Extracting Arguments from Legal Texts
 • Marcello Ceci (University College Cork, Irlandia)
 • Giovanni Damele (Universidade Nova de Lisboa, Portugalia), The ‘a simili’ argument as a rhetorical device
 • Luis Duarte d’Almeida (University of Edinburgh, Wielka Brytania), The merits of working from case law: an illustration
 • Thomas F. Gordon (Fraunhofer FOKUS, Germany), Software Engineering for Research on Legal Argumentation
 • Tomasz Gizbert-Studnicki (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 • Floriana Grasso (University of Liverpool, Wielka Brytania)
 • Mathilde Janier (University of Dundee,  Wielka Brytania), Mark Aakhus (Rutgers University, USA), Katarzyna Budzynska (Polish Academy of Science, Polska & University of Dundee,  Wielka Brytania) & Chris Reed (University of Dundee,  Wielka Brytania)Games mediators play: empirical methods for deriving dialogue structure
 • Andrzej Kisielewicz (Uniwersytet Wrocławski, Polska), What makes formal methods applicable in argumentation, AI and law
 • Fabrizio Macagno (Universidade Nova de Lisboa, Portugalia) Presumptive and systematic reasoning in defamation cases
 • Mariusz Urbański (Adam Mickiewicz University in Poznan, Polska) Do diversify
 • Bart Verheij (University of Groningen, Holandia)
 • Douglas Walton (University of Windsor, Kanada) Research Directions for Argumentation
Komitet programowy
Komitet organizacyjny