3ci IGSAR:
Interdisciplinary Graduate School on Argumentation and Rhetoric

Warsztaty z argumentacji i krytycznego myślenia”

  19 listopada 2015
Katedra Logiki i Metodologii Nauk, Uniwersytet Wrocławski
 ul. Koszarowa 3/20, Wrocław

Warsztaty prowadzą członkowie projektu edukacyjnego pt. Porządne Myślenie realizowanego w latach 2013-2015 przez Akademię Młodych Uczonych i Artystów: dr Katarzyna Kuczyńska (filozof i dydaktyk), dr Marcin Łazarz (filozof i matematyk) oraz dr Bartłomiej Skowron (filozof i matematyk). Warsztaty patronatem objęła Akademia Młodych Uczonych i Artystów. 3ci IGSAR odbędzie się w przeddzień 13tej konferencji ArgDiaP: Siła argumentu: racja, przekonanie, konsensus.

Uczestnicy warsztatów otrzymają odpowiednie zaświadczenia o udziale w warsztatach. Podział na grupy wedle zainteresowań i poziomu zaawansowania uczestników nastąpi o godz. 14.30. Udział w warsztatach jest bezpłatny, zapisy na warsztaty są zamknięte. Organizatorzy zapewniają kawę, herbatę i ciasteczka podczas przerw kawowych.

 

Program
Godziny Grupa I Grupa II
12.00-14.30

 Kto silniejszy? Teoriogrowa analiza pojęcia siły w kontekście gier głosowania

(Marcin Łazarz, sala 4)

 
14.30-16.00                       przerwa obiadowa  
16.00-18.30 Jak systematyzujemy wiedzę i rzeczywistość? O zwodniczej sztuce porządkowania

(Katarzyna Kuczyńska, sala 4)

Co to znaczy, że coś wiem? Logiczna i krytyczna analiza wiedzy

(Bartłomiej Skowron, sala 5)

Streszczenia

Marcin Łazarz: Kto silniejszy? Teoriogrowa analiza pojęcia siły w kontekście gier głosowania

Warsztaty wprowadzają w tematykę gier głosowania. Głównym celem zajęć jest zaprezentowanie i przedyskutowanie, w kontekście krytycznego myślenia, dwóch miar siły, tzw. indeksu Shapleya oraz indeksu Banzhafa. Z punktu widzenia teorii gier ustalenie siły poszczególnych graczy jest zagadnieniem bardzo ważnym, ponieważ na nim opiera się problem powstawania koalicji (czy silny gracz preferuje koalicję z silnym graczem, czy słabym graczem?) oraz problem sprawiedliwego podziału wygranej (gracz silny powinien uzyskać większą korzyść z przystąpienia do koalicji niż gracz słaby).

Katarzyna Kuczyńska: Jak systematyzujemy wiedzę i rzeczywistość? O zwodniczej sztuce porządkowania 

Przedmiotem warsztatów będą procedury intelektualne związane z porządkowaniem zjawisk i obiektów: poszukiwanie zasad, kryteriów klasyfikacyjnych, oraz refleksja nad kryteriami normatywnymi w kontekście prawa Campbella-Godharta. Krytyczny namysł posłuży odsłonięciu relacji między intelektualnymi procedurami systematyzacji a jej społecznymi konsekwencjami. Podczas warsztatów uczestnicy będą zarazem aktywizować/rozwijać kompetencje logiczno-analityczne, jak też komunikacyjno-argumentacyjne.

Bartłomiej Skowron: Co to znaczy, że coś wiem? Logiczna i krytyczna analiza wiedzy 
Wiemy, że 2+2=4, że dobrze zdana matura jest przepustką na dobre studia, że Shrek jest dużym zielonym ogrem, który żyje w bagnie, że Wrocław jest Europejską Stolicą Kultury w roku 2016. Czy jednak każda z tych sytuacji jest taka sama? Jak odróżnić to, że 2+2=4 od tego, że Shrek jest dużym zielonym ogrem, który żyje w bagnie? Czy są jakieś miary, które pozwalają na zmierzenie jakości tego, co wiemy? Czy wszystko wiemy w ten sam sposób? Na ile sposobów można coś wiedzieć? Podczas warsztatów wspólnym frontem postaramy się odpowiedzieć na te pytania (ze szczególnym uwzględnieniem logicznych miar wiedzy) oraz wyprowadzić z naszych odpowiedzi praktyczne konsekwencje, tzn. wskazówki dotyczące dojrzałego i krytycznego sądzenia.

Komitet organizacyjny warsztatów IGSAR