Piąta Konferencja

ArgDiaP 2009/10
„Obliczeniowe modele argumentacji”
29 maja 2010
Warszawa, ul. Koszykowa 86, sala Senatu (s. 337), PJWSTK

 

Drugie spotkanie z cyklu ArgDiaP 2009/10 będzie poświęcone zastosowaniom obliczeniowych narzędzi i technik do modelowania i wykorzystywania argumentów. Poruszone będą zagadnienia takie jak: technologie argumentacyjne (ich mocne i słabe strony), propozycja formalizacji relacyjnego podejścia do pojęcia argumentu, interakcje pomiędzy dialogiem i argumentacją oraz weryfikacja dialogów perswazyjnych.

Gościem specjalnym spotkania będzie profesor Chris Reed z Uniwersytetu w Dundee. Prof. Reed kieruje obecnie zespołem naukowym zajmującym się argumentacją o nazwie Argumentation Research Group (ARG:Dundee) w School of Computing. Zespół ten odgrywa znaczącą rolę w rozwoju międzynarodowego standardu języka opisu argumentacji Argument Interchange Format. Wymiernym efektem pracy zespołu ARG:Dundee jest narzędzie do analizy argumentów o nazwie Araucaria mające już ponad 10 tysięcy użytkowników. Ponadto posiadają oni największy ogólnodostępny korpus zanalizowanych argumentacji o nazwie ArgDB. Prof. Reed jest redaktorem naczelnym pierwszego czasopisma łączącego problematykę argumentacji i modeli obliczeniowych Journal of Argument and Computation.

 

Gość specjalny:

  • Chris Reed, School of Computing, University of Dundee, Wielka Brytania

Pozostali prelegenci:

  • Katarzyna Budzyńska, Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Magdalena Kacprzak, Wydział Informatyki, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie oraz Politechnika Białostocka
  • Paweł Rembelski, Wydział Informatyki, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
  • Marcin Selinger, Katedra Logiki i Metodologii Nauk, Uniwersytet Wrocławski
  • Simon Wells, School of Computing, University of Dundee, Wielka Brytania

 

Szczegółowy program:

10.45 – 11.00 Katarzyna Budzyńska. Otwarcie.

Przewodnicząca sesji: Kamila Dębowska
11.00 – 11.45 Chris Reed. Argument Analysis: Tools and Experiences.
12.00 – 12.45 Marcin Selinger. A relational approach to arguments. [streszczenie]

12.45 – 14.15 przerwa obiadowa

Przewodniczący sesji: Marcin Koszowy
14.15 – 15.00 Chris Reed. Time for a good argument: Representational adequacy and the World Wide Argument Web.
15.15 – 16.00 Katarzyna Budzyńska, Chris Reed. Dialogue, Argumentation and Illocutionary Force.  [streszczenie]
16.15 – 17.00 Katarzyna Budzyńska, Magdalena Kacprzak, Paweł Rembelski, Simon Wells. Logic, Model-Checking and Persuasion Dialogue. [streszczenie]

Komitet organizacyjno-programowy:

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do dr Magdaleny Kacprzak na adres:

kacprzak (at) pjwstk.edu.pl