Warsztaty MET-ARG

Warsztaty MET-ARG poświęcone są aktualnemu stanowi wiedzy w kwestii metod i podejść w badaniach argumentacji prawniczej. Podstawowym celem spotkania jest wymiana poglądów charakterytycznych dla różnych perspektyw badawczych, w tym sztucznej inteligencji i prawa, teorii argumentacji oraz teorii prawa.