Logos – Etos – Patos. Retoryka i Argumentacja  

Konferencja PTR i ArgDiaP 

4-5 listopada 2022

 

W Retoryce Arystotelesa logos jako część inwencji retorycznej przedstawiony jest jako argumentacja entymematyczna odnosząca się do istoty sprawy. Etos i patos również mogą przybrać formę entymematu, ale argumentacja ta nie odnosi się bezpośrednio do zagadnienia. W tego rodzaju entymemacie konkluzja odnosi się do etosu mówiącego lub do odbioru emocjonalnego słuchaczy. W sytuacji idealnej — z właściwie przedstawioną sprawą i racjonalnymi sędziami — dominuje logos, a w  rzeczywistości, którą opisywał Arystoteles — z niedoskonałym postępowaniem w sprawie i irracjonalnymi sędziami — dominuje etos i patos. Czy tak jest i dziś? Celem wspólnej konferencji stowarzyszenia ArgDiaP i Polskiego Towarzystwa Retorycznego jest odpowiedź na pytanie o rolę argumentacji w retoryce oraz rolę retoryki w argumentacji. 

Wykłady plenarne:

Pliki do pobrania:

Najważniejsze informacje organizacyjne: 

 • Miejsce obrad: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, ul. Głęboka 45
 • Organizatorzy: ArgDiaP i Polskie Towarzystwo Retoryczne we współpracy z Instytutem Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach oraz Instytutem Neofilologii UMCS
 • Termin: 4-5 listopada 2022 r.
 • Koszt udziału: 400,00 PLN (obejmuje: catering, uroczystą kolację i materiały konferencyjne)
  Członkowie ArgDiaP i PTR z opłaconymi składkami członkowskimi za rok 2022: 350 PLN
 • Nocleg i dojazd: we własnym zakresie

Kalendarium:

 • Zgłoszenia propozycji referatu w języku polskim (20 min referatu + 10 min dyskusji): do 30 czerwca 2022 r. do 15 lipca 2022r!

Zgłoszenia poprzez formularz: https://forms.gle/9Qg1XLixzeqJjV526

 • Opłata konferencyjna: do 30 września 2022 r.

Proponowane obszary tematyczne analiz:

 • Etos, logos i patos: definicje i przykłady
 • Retoryczna argumentacja jako działanie publiczne
 • Typy argumentów w dyskursie publicznym
 • Retoryczne podejście do teorii deliberacji, polityki, zaangażowania obywatelskiego
 • Retoryczna analiza argumentacji multimodalnej
 • Retoryka argumentacyjna w dyskursach specjalistycznych
 • Etyczna i nieetyczna argumentacja 
 • Rola odbiorcy w retoryce argumentacyjnej
 • Kryteria oceny argumentu
 • Obliczeniowe i formalne modele argumentacji
 • Wzory i schematy argumentu w retoryce
 • Strategie retoryczne we współczesnych dyskursach (publicznym, medialnym, prawniczym i innych)
 • Retoryka a wojna informacyjna, dezinformacja, fact-checking 
 • Analiza dyskursu medialnego z perspektywy retoryki i teorii argumentacji

Komitet Naukowy:

Maria Załęska, Uniwersytet Warszawski (Przewodnicząca PTR)

Katarzyna Budzyńska, Politechnika Warszawska (Przewodnicząca ArgDiaP)

Michał Araszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński

Agnieszka Budzyńska-Daca, Uniwersytet Warszawski 

Martin Hinton, Uniwersytet Łódzki

Agnieszka Kampka, SGGW

Ewa Modrzejewska, Uniwersytet Warszawski 

Marcin Selinger, Uniwersytet Wrocławski

Tomasz Żurek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komitet Naukowo-Organizacyjny:

Anna Bendrat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Barbara Konat, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Leonard Kupś, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Elżbieta Pawlak-Hejno, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Publikacja:

Artykuły nadesłane do 30.12.2022, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną zamieszczone w numerze 2/2023 czasopisma „Res Rhetorica” (100 pkt.).

Kontakt: 

Kwestie organizacyjne: lublin.logos@gmail.com