Pierwsza Konferencja
ArgDiaP 2008/09


„Formalne modelowanie procesów kognitywnych”

13 grudnia 2008

Warszawa, ul. Dewajtis 5sala 217 w Starym Budynku UKSW

W roku akademickim 2008/09 w ramach inicjatywy ArgDiaP odbył się cykl 3 konferencji zorganizowany przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przedstawicielem gospodarzy była dr Katarzyna Budzyńska (kontakt: argdiap (at) argumentacja.pdg.pl ).
Cykl spotkań poświęconych argumentacji otwierać będzie ogólna refleksja dotycząca metod formalnej reprezentacji procesów kognitywnych – jej możliwości, ograniczeń i zastosowań. W modelowaniu argumentacji wykorzystuje się np. logiki niemonotoniczne, w badaniach nad zmianą przekonań – logiki doksastyczne i dynamiczne, w modelowaniu dialogu – teorię gier i logiki dialogowe. Wyniki tych badań wykorzystuje się w informatyce (np. w systemach wieloagentowych czy sztucznej inteligencji). W jaki sposób takie modelowanie jest realizowane, jakie narzędzia formalne zwykło się wykorzystywać, czego jeszcze nie umiemy a co byśmy chcieli modelować, jakie stoją przed nami ograniczenia i wyzwania? Te i inne pytania chcielibyśmy poruszyć w dyskusji na najbliższym spotkaniu.

Prelegenci:

Witold Marciszewski, Kierownik Zakładu Metodologii Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku

Marcin Mostowski, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski

Krzysztof Szymanek, Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Szczegółowy program:

11.20 – 11.30 Katarzyna Budzyńska: otwarcie cyklu konferencyjnego
11.30 – 12.15 Witold Marciszewski: „Czy racjonalne przekonania mogą się brać z podświadomych procesów obliczeniowych?
12.15 – 12.30 przerwa
12.30 – 13.00 Witold Marciszewski: „Czy racjonalne przekonania mogą się brać z podświadomych procesów obliczeniowych?” – dyskusja
13.00 – 14.15 przerwa obiadowa
14.15 – 15.00 Marcin Mostowski: „Źródła wiedzy matematycznej poza paradygmatem dedukcyjnym” – część I
15.00 – 15.15 przerwa
15.15 – 15.45 Marcin Mostowski: „Źródła wiedzy matematycznej poza paradygmatem dedukcyjnym” – część II
15.45 – 16.00 przerwa
16.00 – 17.00 Krzysztof Szymanek: „Podobieństwo i analogia w argumentacji

 

Po spotkaniu:

  • Reportaż ze spotkania można obejrzeć tutaj
Komitet organizacyjno-programowy: