Zaproszenie do zgłaszania artykułów
“Methodologies for Research on Legal Argumentation”
Numer specjalny czasopisma, Informal Logic (ISSN: 0824-2577)

 

Dotychczasowe badania argumentacji prawniczej zaowocowały szerokim spektrum koncepcji, metod i modeli pozwalających opisać to wielowymiarowe zjawisko. Pomimo tego, że wiele z tych różnorodnych narzędzi zostało rozwinięte na bardzo wysokim poziomie, stosunkowo mało uwagi zostało poświęcone dyskusji o podstawach metodologicznych tychże badań, tym bardziej, że wywodziły się one z różnych dyscyplin i tradycji: teorii prawa, filozofii, logiki, informatyki i sztucznej inteligencji. Uważamy, że wzajemna inspiracja i współpraca między badaczami z tych trzech dziedzin jest niezbędna do tworzenia lepszych i bardziej znaczących z naukowego punktu widzenia modeli argumentacji prawniczej.

Zachęceni sukcesem warsztatów MET-ARG 2014, które odbyły się przy konferencji JURIX 2014 (The 27th International Conference on Legal Knowledge and Information Systems) postanowiliśmy zaprosić badaczy i praktyków do zgłaszania swoich artykułów do przygotowywanego przez organizację ArgDiaP specjalnego numeru czasopisma Informal Logic.

Ważne daty:

  • Zgłoszenie artykułów: 14 lutego 2016
  • Informacja o przyjęciu artykułów: kwiecień 2016
  • Ostateczna wersja artykułów: maj 2016
  • Złożenie numeru do druku: lipiec 2016

Redaktorzy numeru

  • Michał Araszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński
  • Tomasz Żurek, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Panel ekspertów (panel ulegnie jeszcze rozszerzeniu)
(recenzenci zgłoszeń do specjalnego numeru)

Więcej informacji na stronie angielskojęzycznej: http://argdiap.pl/InformalLogic