Serdecznie zapraszamy do udziału i rejestracji w 11tej konferencji ArgDiaP poświęconej dyskusji nad stanem badań problematyki argumentacji i komunikacji w Polsce. Uczestnicy dyskusji zostaną zaproszeni do współautorstwa artykułu “Manifesto” otwierającego przygotowywany numer specjalny czasopisma “Argumentation” (wyd. Springer, vol. 3 2014) – numeru poświęconego “Polish School of Argumentation”.

Goście specjalni (osoby, które dotychczas potwierdziły udział)

– dr hab. Barbara Bogołębska (Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ)
– dr hab. Andrzej Grabowski (Katedra Teorii Prawa & Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji UJ)
– dr hab. Paweł Kawalec (Katedra Metodologii Filozofii KUL & Komitet Naukoznawstwa PAN)
– prof. Jakub Z. Lichański (Instytut Polonistyki Stosowanej UW & Polskie Towarzystwo Retoryczne)
– prof. Witold Marciszewski (Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki UwB)
– prof. Piotr Stalmaszczyk (Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego UŁ)
– dr Maria Załęska (Wydział Neofilologii UW & przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Retorycznego)

Ważne daty

– Rejestracja uczestnictwa: do 21 października 2013
– Konferencja ArgDiaP: 25-26 październik 2013

Rejestracja

Uczestnictwo w 11tej konferencji ArgDiaP jest bezpłatne, jednak ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa, przesyłając do dnia 21 października mail do Pani Anny Sawickiej na adres: asawicka@pjwstk.edu.pl.

Więcej informacji na stronie 11tej konferencji ArgDiaP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *