Serdecznie zapraszamy do brania udziału w konferencji ArgDiaP 2015, która będzie poświęcona szeroko rozumianym racjonalnym aspektom zagadnienia oceny siły argumentów. Celem konferencji jest ustalenie wątków, wokół których mogłaby się krystalizować spójna metodologia służąca integracji badań nad argumentacją prowadzonych w Polsce i na świecie. Konferencja wraz z debatą panelową pomyślana jest jako element szerszej dyskusji nad programowymi podstawami Polskiej Szkoły Argumentacji, pierwsze rezultaty której zawiera artykuł „The Polish School of Argumentation: A Manifesto”, podpisany przez 55 polskich uczonych.

Obradom towarzyszyć będą warsztaty krytyczno-logiczne pt. „Siła argumentacji”, adresowane do studentów i doktorantów oraz uczniów szkół licealnych.

Więcej szczegółów dotyczących spotkania znajduje się tutaj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *