The 18th ArgDiaP Conference
“Logos – Ethos – Pathos. Rhetoric & Argumentation
04-05 November 2022, Lublin
A joint conference of the Polish Rhetoric Society and the ArgDiaP Association
Plenary talk

 • Maria Załęska (University of Warsaw, President of the Polish Rhetoric Society)

Programme Committee

 • Maria Załęska, Uniwersytet Warszawski (Przewodnicząca PTR)
 • Marcin Koszowy, Politechnika Warszawska (Przewodniczący ArgDiaP)
 • Michał Araszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński
 • Agnieszka Budzyńska-Daca, Uniwersytet Warszawski
 • Martin Hinton, Uniwersytet Łódzki
 • Agnieszka Kampka, SGGW
 • Ewa Modrzejewska, Uniwersytet Warszawski
 • Marcin Selinger, Uniwersytet Wrocławski
 • Tomasz Żurek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Local Organizing Committee
 • Anna Bendrat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Barbara Konat, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Patrycja Kupś, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Elżbieta Pawlak-Hejno, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Contact: lublin.logos@gmail.com